2018. december 16., vasárnap

Heti imacélok - december 16-23. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten a korábbi 10 napos imaközösség tapasztalataiból olvashatunk néhányat.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. december 9-16.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is az első negyedév Ima- és böjtnapjáért (2019. január. 5.)! Ennek az alkalomnak a témája: A világot megváltoztató imaharcosok. Az időpont közeledtével a magyar változat megtalálható lesz a www.adventista.hu weblapon.
·       Imakérés: Imádkozzunk a Tíznapos imaközösségért (2019. január 9-19.)! Ezen kezdeményezés kapcsán sok élet megváltozott az elmúlt évek során. Imádkozzunk odaadóan azért, hogy világszerte egyre több gyülekezet kapcsolódjon be ebbe az erőteljes tíz napos imaprogramba, amely az Istennel való mélyebb közösség kialakításáról szól. Az időpont közeledtével a magyar változat megtalálható lesz a www.adventista.hu weblapon.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az ünnepi időszakban is azokért, akik elveszítették szeretteiket, otthonukat, vagy egyéb tragédiát szenvedtek az elmúlt évben. Imádkozzunk azért, hogy érezzék meg Isten szeretetét, aki magához öleli őket, és azért, hogy barátaik és gyülekezetük tagjai gyakorlati segítségben is részesítsék őket.
·       Imakérés: Imádkozzunk családjaink egészségéért és oltalmáért az ünnepi időszakban! Az immunrendszerünket megpróbálja a hidegebb időjárás és a sok édesség. Imádkozzunk azért, hogy Isten vonjon népe köré különleges védelmet, miközben mindent megteszünk azért, hogy tiszteletet adjunk neki az ünnepi időszakban.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteinkért, amelyek a téli missziós és evangelizációs munkájukat végzik!
·       Kérünk, imádkozzatok a magyar unióért, az egyházterületekért és a szolgálati osztályokért, hiszen a munkatársak a 2019-es év terveit készítik elő ezeben a napokban.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A 10 napos imaközösséggel kapcsolatos tapasztalatok – különböző szerzők írták, akik részt vettek a 2017-es programban

Köszönöm szépen! Gyülekezetünk megújult. Egységet tapasztalunk ott, ahol valamikor széthúzás volt. Megláttuk Krisztust a mennyei szentélyben, és azért imádkozunk, hogy továbbra is megmaradjunk Őbenne. Az egység az egyik kézzelfogható válasz az imáinkra, de személyes bizonyságtételeket is küldeni fogok, amint beérkeznek. - Shadreck

Isten ismeri a közös és a személyes ima értékét. Ezért biztat bennünket, hogy egyesüljünk imában. A korábbi 10 napos imaközösség idején annyira megtapasztaltuk a Lélekben való közelséget, hogy tudom, hogy ez meg fogja adni az alaphangot a jövőben végzett közös munkánkhoz. A 10 napos imaközösség végén, a záró szombaton, a gyülekezeti tagok bizonyságot tettek arról, hogy Isten hogyan adott nekik győzelmet a félelem felett; hogyan hozott a Szentlélek életet egy hideg szívbe, miután igényeltünk 5Móz 30:6 ígéretét; hogyan védett meg Isten családtagokat és hozott gyógyulást. Örömteli befejezése volt ennek a különleges 10 napnak. – Cathy

Köszönöm Istennek a lehetőséget, hogy részt vehettem ezeken az ünnepélyes imanapokon. Isten meghallgatta imáimat a lányomért, aki szemviszketésben szenvedett csecsemőkora óta. El tudom mondani azt, hogy megszabadult ettől a betegségtől, és a szeme sem vörös többé. Hiszem, hogy a gyógyulása Istentől jött. – Ezekiel

Megtapasztaltuk azt, ahogyan Isten egybeköt bennünket, ahogyan egyesíti a szívünket és a lelkünket, és ahogyan szelíden fegyelmez bennünket. Az imaprogram előtt bizonyos egyet nem értés volt a gyülekezet vezetőségében. Az ima azonban áttört mindenki szívén. A Szentlélek ezt hangsúlyozta ki a 10 napos imaközösség alatt: „szeressétek egymást.” Most a gyülekezetünk egyre többet szeretne kapni Jézusból, és egyre több szolgálatot szeretne végezni érte. Libabőrös leszek attól a gondolattól, hogy Isten megújítja az egyházát az egész világon. Nem győzöm várni azt az időt, amikor végül kiárasztja a késői esőt, és megláthatjuk Őt dicsőségben. – Maricar

Köszönöm ezt a csodálatos programot. A gyülekezetemben megválasztottak segéd imaszolgálati koordinátornak. A programot Ima- és böjt szombattal kezdtük, aztán szerdától következett a 10 napos imaközösség. A gyülekezeti tagok közül sokan eljöttek az alkalmakra. Imánkra jövő válaszként az egyházterület lelkészt adott a kis gyülekezetünknek, miután néhány éven keresztül nem volt lelkészünk. Kérlek, imádkozzatok értem és kis gyülekezetünkért! – Gwen

A férjemmel együtt vezettük a 10 napos imaközösséget telefonkonferenciában minden reggel 6 órakor. Imádkoztunk a Szentlélekért, hogy vezessen bennünket, amikor átvettük a tanulmányt, nem mindig szóról-szóra. A Lélek hatalmas erővel hatott ránk minden egyes alkalommal. Nemcsak mi értettünk meg új dolgokat a Szentélyről, hanem segítségünkkel mások is, más államokban, akikkel még sosem találkoztunk. Dicsőség ezért a jó Istennek! Valóban éreztük a Szentlélek hatalmát ez alatt a 10 nap alatt és reménykedünk benne, hogy ezeket a vezérelveket alkalmazni tudjuk az év hátralevő részében is. – Liz

Én személyesen közelebb érzem magam Istenhez, mint eddig bármikor. Otthonunkban és a gyülekezetben is öröm, békesség és szeretet van. Isten valóban megáldja kezünk munkáját. A vállalkozásunk is jól megy. Megtanultam hogyan imádkozzak a szobámban másokért, és Isten csodálatosan munkálkodik a színfalak mögött. Mindent a Mindenható Isten kezeire bíztunk és kétségtelen, hogy az imáinkra adott válaszok nyilvánvalók lesznek mindenki előtt. Ebben erőteljesen hiszek, amint Jézusra nézek, aki sosem vesztett el egyetlen ügyet sem. Bízz az Úrban! Vele minden lehetséges! – Polite

1 megjegyzés: