2018. november 12., hétfő

Heti imacélok - november 11-18.. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk tapasztalatot, hogy érdemes odafigyelni a Szentlélek szelíd és halk hangjára.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. november 11-18.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik elvesztették szeretteiket és otthonukat a minapi tűzvészben a kaliforniai Paradise-ban! Sok adventista testvérünk szenvedett el nagy veszteséget.
·       Imakérés: Imádkozzunk továbbra is a közelgő 10 napos imaközösségért, amelyet a világ különböző gyülekezeteiben 2019. január 9-19. között rendeznek meg! Imádkozzunk azért, hogy gyülekezetek és gyülekezeti tagok bekapcsolódjanak, és azért, hogy ezt a 10 napos imaközösséget Isten Szentlelke olyan módon töltse be hatalmával és úgy vezesse, ahogy még idáig egyiket sem!
·       Imakérés: Imádkozzunk a Reményközpont nagyvárosi Befolyásközpontért a spanyolországi Seville-ban. Imádkozzunk a Maros Új Élet szolgálatért, amelyhez egy étterem, egy egészséges élelmiszereket forgalmazó bolt, egy fogorvosi rendelő, egy étkeztetési vállalkozás és oktatási központ is tartozik.
·       Imakérés: Imádkozzunk a MyGen hetednapi adventista gyülekezetért, amely a New York Egyházterület első „kávéház gyülekezete”, amely arra összpontosít, hogy fiatal felnőtteket bevonjon a New Yorkért végzett missziómunkába.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a németországi Bensheim ReményPont befolyásközpontért, amely nyelvtanfolyamokat biztosít menekültek számára, továbbá életmód tanfolyamokat, főzőtanfolyamokat és kulturális összejöveteleket is tart.
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten megmutassa, hogyan hozzunk létre befolyásközpontokat saját gyülekezetünkben és lakóközösségünkben. Imádkozzatok azért, hogy miközben ezt tesszük, a világ megláthassa bennünk, mint hetednapi adventista keresztényekben János 13:35 beteljesedését: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteinkért, amelyek az őszi missziós és evangelizációs munkájukat végzik!
·       Kérünk, imádkozzatok a magyar unióért, az egyházterületekért és a szolgálati osztályokért, hiszen a munkatársak a 2019-es év terveit készítik elő.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Tanuljunk meg a halk és szelíd hangra hallgatni – Írta Jed Genson

Gyakran imádkozunk a Szentlélekért, de megpróbáltuk már meghallani halk és szelíd hangját?

Amikor bibliamunkás voltam, naponta odaszántam életemet Istennek úgy, ahogy Dávid tanácsolja Zsoltárok 37:5-ben: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.”

Az egyik napon, amikor nem voltak leegyeztetett időpontjaim, így imádkoztam: „Uram, kit akarsz, hogy meglátogassak ma?” Egy csendes és szelíd hang ezt mondta: „Menj el Saulhoz.” Saul egy fiatalember volt, akit néhány hónappal korábban meglátogattam, de nem mutatott nagy érdeklődést a bibliatanulmányozás iránt. Elhessegettem a gondolatot, de az mindig visszatért: „Menj és látogasd meg Sault.” „Menj és látogasd meg Sault.” Végül beadtam a derekam és azt mondtam: „Rendben, elmegyek.”

Bekopogtam az ajtón és bemutatkoztam, de ő félbeszakított és ezt kérdezte: „Van valamilyen Ellen White könyved?” Ettől sokkot kaptam! „Milyenre gondolt?” – kérdeztem. Átadott nekem egy gyűrött Nagy küzdelem című könyvet, és ezt mondta: „Erre gondoltam.” A Gondviselés úgy intézte, hogy épp akkor kaptam hét dobozzal a spanyol nyelvű változatból, amit egy testvér rendelt azért, hogy a vásáron osztogassuk, és még volt belőle néhány.

„Akkor mennyi kell?” – kérdeztem. Azt mondta, hogy 10 darabra lenne szüksége a családtagjai számára. Boldogan mondtam, hogy van elegendő az egész családja számára. Ezek után Saullal több beszélgetésem is volt. Megtanultam, hogy minden alkalommal, amikor hallgatok a Szentlélek hangjára, történik valami.

Egy napon feleségemmel együtt bementünk a városba bibliaórát adni és ebédelni. Épp egy olasz étterem felé tartottunk, amikor megálltam egy piros lámpánál. Az az indíttatásom támadt, hogy inkább a mexikói étterembe menjünk, amely az út másik oldalán volt. Amikor befordultam a parkolóba, a feleségem megkérdezte, hogy mit csinálok, mert az olasz étterembe terveztünk menni. „Az a gondolatom támadt, hogy ide jöjjünk” – mondtam.

Bementünk és egy asztalhoz vezettek bennünket. Amint leültünk, a feleségem rémülten felkiáltott: „Drágám, úgy tűnik, hogy az a férfi a másik asztalnál fuldoklik!” Felugrottam és a Heimlich-fogást alkalmazva megszabadítottam a húsdarabtól, amelytől fuldokolt.

Elcsukló hangon többször is megköszönte: „Ön megmentette az éltemet” – mondta újra és újra. Elmondtam neki, hogy Istennek terve van az életével. Adtunk neki néhány bibliatanulmány anyagot, majd imádkoztunk vele és feleségével, mielőtt elmentek volna.

Azon a reggelen odaszántam magam Istennek és Ő betartotta az ígéretét. Arra bátorítalak, hogy te is próbáld meg. Őszintén vesd alá tervedet és akaratodat Istennek és hallgass azokra a gondolatokra, amelyeket Ő ad, és így az életed már nem marad olyan amilyen volt.

1 megjegyzés: