2018. augusztus 19., vasárnap

Heti imacélok - augusztus 19-26. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten sokféleképpen gondoskodik az Övéiről.


Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. augusztus 19-26.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a genovai hídszerencsétlenség miatt szenvedőkért! Imádkozzunk azért, hogy Isten vigasztalja meg a gyászolókat, és azért is, hogy a helyi gyülekezetek megtalálják a szenvedőkön való segítség módját.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért a sok hívő emberért, akik háborúk és konfliktusok által sújtott környezetében élnek! Imádkozzunk azért, hogy Isten legyen az oltalmazójuk, gondviselőjük, vigaszuk és erősségük!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik házassági nehézségekkel küzdenek gyülekezeteinkben! Imádkozzunk azért, hogy Isten kötözze be a sebeket, és adjon gyógyulást nekik. Imádkozzunk azért, hogy az ellenség ne legyen sikeres otthonok szétrombolásában a gyülekezeteinkben!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok fiataljainkért, akik új iskolaévet kezdenek! Imádkozzunk azért, hogy az elkövetkező tanévben sok találkozásuk legyen Istennel; olyan találkozások, amelyek közelebb vonják őket Istenhez.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a gyülekezeti tagokért, akik egyedül élnek, válás, özvegység, egyedülállóság vagy egyéb körülmények miatt! Imádkozzunk azért, hogy Isten vegye el tőlük az egyedüllét érzését és azt a fájdalmat, amely gyakran kopogtat ajtónkon, és töltse be szívüket az Ő örömével!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok gyülekezeteitek vezetőiért – lelkészetekért (beleértve családját is), gyülekezeteitek presbitereiért, diakónusaiért stb.! Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon nekik megújult látást és buzgalmat a szolgálatban! Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon nekik friss megújulást személyes életükben és szolgálatukban!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Az Úr gondoskodik – Írta Lionel Simmons
Felirat hozzáadása

Azt tapasztaltam, hogy bármikor, amikor bizalmamat Isten ígéreteibe vetem, és kész vagyok életemet minden körülmények között az Ő elveihez szabni, Ő mindig gondoskodik szükségleteimről. Gyakran fölöttébb megáld, mint azt el tudtam volna képzelni.

Feleségemmel együtt nemrégen lettünk adventisták. Már hét éve hűségesen visszaadtuk a tizedet Istennek. Most azt is eldöntöttük, hogy a szombatot is hűségesen meg fogjuk tartani, azért teljesen felkészültem arra, hogy elveszítem állásomat az autókereskedésben, mint szervizvezetőként dolgoztam. Valójában készen álltam a felmondásra, de a lelkészem arra bátorított, hogy legalább egyszer beszéljek a főnökömnek meggyőződésemről.

Meglepetésemre az Úr közbelépett és megengedte, hogy megtartsam állásomat egy újabb évre. Amíg ott voltam, egy férfi, akinek a felettese voltam, elkezdett kérdezni meggyőződésemről a szombat megünneplésével kapcsolatosan. Bibliaórákat adtam neki. Végül megkeresztelkedett, és hetednapi adventista lett.

Munkaviszonyomnak akkor ért véget, amikor a főnököm arra kért, hogy vegyek részt egy etikátlan üzleti ügyletben. Amikor visszautasítottam, kirúgott. Csodálatos módon azonnal lett egy másik állásom, ahol szabadok voltak a szombatjaim.

Nemsokkal ezután beiratkoztam egy tanfolyamra, ahol rádió és TV javítást tanultam. Szerettem volna önálló vállalkozásba kezdeni. Természetesen dolgoznom kellett, hogy kifizessem a tandíjat, és eltartsam a családomat. Világosan emlékszem az egyik esetre, amikor a tized elkülönítése után csak két dollárunk maradt a következő heti fizetésig. Nemcsak a hetet éltük túl, de mindig ki tudtuk fizetni a számláinkat és mindig volt étel az asztalunkon.

Néhány év múlva Isten segítségével létre tudtam hozni a környék legnagyobb elektronikai cikk kereskedését. Versenytársam elámultak, mert én minden szombaton zárva tartottam, azon a napon, amely az eladások szempontjából általában a legjobb nap. Öt év múlva a heti tizedem összege nagyobb volt, mint korábban a heti fizetésem az autókereskedésben.

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6:33).   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése