2018. március 20., kedd

Heti imacélok - március 18-25. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Heti imacélok
(2018. március 18-25.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azon testvéreink családjáért, akik életüket vesztették akkor, amikor villám csapott a Gihemvu Hetednapi Adventista gyülekezetbe a ruandai Nyaruguru déli körzetében. Imádkozzatok, hogy a gyülekezeti tagok vigaszt és bátorítást kapjanak, miközben megpróbálják feldolgozni ezt a felmérhetetlen és megmagyarázhatatlan tragédiát.   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a fiatal Waldens misszionáriusokért, akik különböző feladatkörökben szolgálnak a Közel-Keleten, hogy Isten erősítse meg őket, segítse, hogy erős baráti kapcsolatokat tudjanak kialakítani, és bölcsességük legyen ahhoz, hogy rájöjjenek, hogyan tegyenek bizonyságot a világnak ezen a nehéz területén! Salmához hasonlóan sokan vannak még, akik vágyakoznak az őszinte barátok után, és szeretnék megismerni az igazságot.   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Hetednapi Adventista Egyház sokféle médiaeszközéért, amelyek mind az evangéliumot hirdetik szerte a földön! Imádkozzunk különösen azokért az adókért, amelyek az evangélium elől elzárt országokba sugároznak műsorokat, ahová misszionáriusok nem léphetnek be. Imádkozzunk különleges bölcsességért és a kommunikációs eszközök védelméért, s azért is, hogy a remény üzenete eljusson minden vágyakozó lélekhez!  
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás közelgő alkalmaiért Japánban (2018. május 4-20), Zambiában (2018. június 8-23), és a Fülöp-szigeteken (2018. július 13-28)! Továbbra is mondjatok különleges közbenjárói imát Japánért, mert az nagyon nehéz terület, és ahhoz, hogy a mű előrehaladjon, Isten csodáira van szükség.      
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok a Szentlélek kitöltetéséért a második negyedévi ima- és böjtnapon, amit 2018. április 7-én tartunk. Arra összpontosítunk majd, hogy házasságunkért imádkozzunk, de az egyedülállók is különleges feladatot kapnak. Imádkozzunk, hogy ez a nap életet átalakító esemény legyen minden résztvevő számára! (Az anyag itt lesz elérhető: www.adventista.hu – a fordítás még folyamatban.) 
  
Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadóink Raafat Kamal és Simon Martin testvérek lesznek.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy egyházunk Magyarországon az elkövetkezendő évben meglássa Isten tervét és vezetését, és mindenben hűségesen kövesse akaratát!
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A barátságtól az imán át a keresztségig – írta: ChanMin Chung


Sunny és Salma egy közel-keleti egyetemen találkoztak az elsőéveseknek szervezett eligazító programon, vagyis diáknyelven: gólyatalálkozón. Sunny egy ázsiai országból érkezett, Waldens misszionáriusként. Ő egyike azoknak a hetednapi adventista fiataloknak, akik vállalták, hogy egy világi egyetemen fognak tanulni az Adventista Egyház Közel-Keleti-Észak-Afrikai Uniójának területén. Salma pedig egy helyi diáklány, aki nem keresztény családban nevelkedett. A két fiatal lány azonnal összebarátkozott. Ugyanazt a tárgyat vették fel, és egymás szomszédságában laktak.

„Nagyon örültem, hogy a barátnőmmel utazhatok a buszon minden nap” – meséli Sunny. Salma hamarosan megtudta, hogy új barátja adventista keresztény. Habár korábban azt tanították neki, hogy óvakodjon a keresztényektől, Sunny azonban nagyon kedvesnek és őszintének tűnt.

Ahogy barátságuk mélyült, Salma elfogadta barátnője meghívását, és elment hozzájuk egy péntek esti áhítatra. Salma megismerkedett az ott jelenlévő adventista fiatalokkal, és nagyon tetszett neki a baráti beszélgetés. Hamarosan már örömmel énekelt velük, és együtt imádkozott a többiekkel minden péntek este. „Akkor is elmentem volna, ha a hét más napján tartják az alkalmakat” – mondja Salma. „Nem akartam kihagyni egyetlen programjukat sem.”

Az első tanév vége felé Sunny meghívta Salmát, hogy menjen el vele egy adventista gyülekezetbe, ahol a diákok 95%-a más országokból érkezett egyetemi hallgató. Salma családja és barátai is szigorúan ellenezték, hogy elmenjen a gyülekezetbe. „Mit csináltok ott?” – kérdezte valaki. „Ez azt jelenti, hogy már keresztény lettél?” – vonta kérdőre egy másik.

A családtagok figyelmeztették, hogy mindnyájan átokban részesülnek, ha a lány keresztény lesz. Salma azonban nem hagyta a gyülekezetet. Beállt énekelni a kórusba is, és részt vett az egészségügyi szemináriumokon. Adventista barátai imádkoztak érte.

Az egyik péntek estén a csoport videofilmet nézett Jézus életéről, és Sunny észrevette, hogy Salma viselkedése kezd pozitívan változni: mintha lágyult volna a szíve. Legnagyobb meglepetésére azt kérte tőle a barátnője, hogy szeretné tanulmányozni az Apostolok cselekedeteit. „Megdöbbentem, mert Salma egy évig nem érdeklődött a Biblia tanulmányozása iránt.” Sunny és egy másik Waldens diák elkezdték vele a bibliaórákat, de Salma nem vágyott a keresztségre. Aggódott, hogy a családját megátkozzák, ha ő keresztény lesz.

Egy szombaton Salma a női szolgálatok osztályának összejövetelén vett részt, ahol választhatott egy szív alakú kártyát, és arra kérték, hogy gondolkodjon az azon olvasható bibliaszövegen. Salma ezt olvasta a kártyán: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16:31). Salma azonnal érezte, hogy ez a válasz számára. Nem kell többé aggódnia, hogy átok éri miatta a családját. Felállt, és remegő hangon bejelentette, hogy el akarja fogadni Jézust Megváltójának. Meg is keresztelkedett.

„Ez nem a vége, hanem a kezdete az útnak” – mondta Sunny. „Miután befejezem a tanulmányaimat, szeretnék itt maradni, és élethosszig tartó barátságokat kialakítani a Salmához hasonló emberekkel. Ez az egyetlen módja annak, hogy megérintsük az emberek szívét, akik nem ismerik Jézus Krisztust ebben a régióban. Imádkozom Salmáért, hogy növekedjen lelkiekben, és azért is, hogy az Úr küldjön hozzám még több hozzá hasonló személyt.”

ChanMin Chung a Közel-Keleti-Észak-Afrikai Unió kommunikációs igazgatója. A történet szereplőinek nevét megváltoztattuk, és az egyetem pontos helyét sem adhatjuk meg azért, hogy ne veszélyeztessük az adventista munka biztonságát a régióban. A fotón sem a történet szereplői láthatók. Ezt a történetet az Adventist Mission engedélyével közöltük.    


1 megjegyzés: