2020. december 14., hétfő

Heti imacélok - december 11-17 IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/ 

2020. december 11.


 COVID-19, immunitás és egy anyai szív

Kandace Zollman

Négy héttel ezelőtt Nathan fiam COVID-19 tesztje pozitívnak bizonyult. Sokat imádkoztam, vigasztaltam, hűségesen viseltem a maszkot és igyekeztem informált lenni a vírussal kapcsolatosan, de el kell mondanom, hogy nem igazán vettem komolyan a járványhelyzetet, míg olyan valakit nem támadott meg, akit szeretek.

Azonnal elkezdtem kérni Jézust, hogy védje meg a fiam életét és vonja őt közelebb Önmagához ebben az időben, amikor tudtam, hogy félelmet él át. Fiam harminc éves és már nagyon régen szorult az édesanyja gondoskodására, de mivel 9 órányira vagyunk egymástól és a közlekedési szigorításoknak köszönhetően nem tudom meglátogatni, nagyon tehetetlennek éreztem magam. Nem tudom, hogy mit tehettem volna, ha valahogy eljuthattam volna a betegágyához, de mivel ez a lehetőség nem állt fenn, hogy ott legyek, az anyai szívem még jobban vágyott arra, hogy „valamit” tegyek.

Nagyon sokat gondolkoztam ezen a „valamin,” és arra jutottam, hogy az egyetlen rendelkezésére álló eszköze Nathannak, amivel a betegséggel megküzdhet, az immunrendszere. Bizonyára tudjátok, hogy vannak drága gyógyszerek, amelyek segíthetnek. És azt is, hogy az emberek különböző módon reagálnak a fertőzésre. Nathan borzasztó fejfájást tapasztalt. Megpróbálta kezelni Ibuprofennel, de alig hatott valamit.

Mivel a fiam nagyon beteg volt, eldöntöttem, hogy minden lehetséges információt össze kell gyűjtenem a COVID-19-ről és az immunreakcióról. Információszerzés céljából azt tettem, amit minden 21. századi ember tesz, a Google keresőhöz fordultam.

Az internet, ahogy mindig is lenni szokott, majdnem végtelen mennyiségű adatot adott ki, de én megbízható forrást kerestem (ami valahogy nem végtelen mennyiségű az interneten). Szerencsére a szemem egy olyan tanulmányon akadt meg, amelyet a Harvard Orvosi Egyetem jelentetett meg. A szerző kijelentette, hogy „az első védekezési vonal az egészséges életmód.” Mivel azt olvastam, hogy az egészséges életmódot pártolja, az információ barátságosnak tűnt számomra. A Harvad szakértők javaslatai nagyon hasonlítottak ahhoz, amit több mint száz évvel ezelőtt egy idős hölgy, Ellen White leírt.

Miután a hasonlóságok annyira szemet szúrtak, levettem a polcról A nagy Orvos lábnyomán című könyv egy elnyűtt példányát, és elkezdtem lapozni kijegyzetelt és aláhúzott lapjait. Ahogy ezt tettem, Isten gyengéden emlékeztetett arra, amit prófétáján keresztül egy évszázada üzent. Ezt találtam: „Tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, testedzés, megfelelő táplálkozás, a víz használata, Isten erejébe vetett hit - ezek az igazi gyógyszerek” (A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 79. o.).  

Adventistaként gyakran hallottam ezekről a lehetőségekről a NEWSTART mozaikszó alatt népszerűsítve. Bizonyára ismerős számodra, vagy más olyan programok, amelyekkel az egészséges életmódot népszerűsítjük (amely egy nagyon jó dolog). Attól függetlenül, hogy melyik programot kedveljük, megfigyeltem azt, hogy a hangsúly azon gyógymódok irányába tolódik, amelyeket kedvelünk, és figyelmen kívül hagyjuk azokat, amelyek kellemetlenek, vagy amelyek rátaposnak a tyúkszemünkre.

Ahogy a két listán elmélkedtem, azon gondolkodtam, hogy vajon figyelmen kívül hagytam, vagy elvettem az élét az igazságnak csak azért, mert egy sokkal elfogadottabb, hihetőbb vagy modernebb forrást akartam? Isten prófétájának szavai emlékeztettek arra, hogy az igazság akkor is igazság, ha régi.

Ellen White így folytatta: „Sokkal jobb megelőzni a betegséget, mint tudni, hogyan kezeljük, amikor már megkaptuk. Saját érdekünkben és az emberiség érdekében mindenkinek kötelessége, hogy tisztában legyen az élet törvényeivel, és hogy lelkiismeretesen engedelmeskedjék nekik.” (Uo., 79. o.)

Egy hanyatló világban, amely tele van rosszal és emberi gyengeséggel, semmi garanciánk sincs egyikünknek sem, még akkor sem, ha a legtudatosabban követjük az egészséges életmód alapelveit, hogy elkerüljünk a COVID-19 fertőzést. Évtizedek óta tudjuk, hogyan erősítsük a testünket a küzdelemhez. Talán itt az idő mindannyiunk számára, hogy még 2020 vége előtt szívünkre vegyük ezt az ihletett tanácsot.

Nathan annyira beteg volt, hogy telefonon sem tudott beszélni, de én egy csomó emlékeztető üzenetet küldtem neki:

„Jó reggelt! Hogy érzed magad? Ne felejts el tonnaszámra vizet inni!”

„Hogy aludtál? Pihenj sokat, ne merítsd ki magad!”

„A barátom azt mondta, hogy bevásárol neked. Milyen gyümölcsöt kívánsz? 

A távolság nem számít. Az anya mindig anya marad. Az idő nem számít, az igazság igazság marad.

Azok számára mondom, akik kíváncsiak, hogy Nathan meggyógyult és jól van. Isten segítségével és a mama imáival, újra egészséges.

A világegyház imakérései

2020. december 11–17.

·       Kérünk, imádkozzatok világosságért és vezetését egyházunk vezetői számára, hogy pásztorolni tudják a nyájat ezekben a vészterhes időkben. Imádkozzunk békességért azok számára, akik tele vannak aggodalmaskodással!

·       Imádkozzunk azért mindenki átéljen mélyebb odaszentelődést és igazi megújulást a hitében, hogy a Szentlélek kiáradhasson.

·       Imádkozzunk az Adventista Misszió e heti el nem ért népcsoportjáért, Indonézia 35 milliós sunda népcsoportjáért. Belekapaszkodnátok velünk együtt a következő bibliai szakaszba ezekért a drága emberekért, akik még nem ismerik Jézust? „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3)

 

1 megjegyzés: