2020. október 11., vasárnap

Heti imacélok - október 9-15 IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/

2020. október 9. Amikor Isten megnyitotta a menny ablakait!

Linda Koh

 Kínai gyülekezetünk izgatott volt, amikor egy misszionárius házaspár néhány év kínai szolgálat után hazatért és csatlakozott a gyülekezethez. Arra vállalkoztak, hogy egy alapszintű angol nyelvtanfolyamot indítanak missziós céllal, kínaiul beszélő embereknek. Az egész gyülekezet örült ennek a kezdeményezésnek. Kis imacsoportunk minden héten találkozott, hogy ezért a missziós lehetőségért imádkozzunk. Több mint egy évig imádkoztunk azért, hogy Isten küldjön kínai tanulókat a tanfolyamra, de csak ketten jelentkeztek. Úgy tűnt, mintha Isten egyáltalán nem hallgatta volna meg az imáinkat. Szórólapokat helyeztünk el kínai boltokban és nagy hirdetőtáblát is kitettünk a gyülekezet elé, de semmi sem történt. 

Imaharcosaink azonban nem csüggedtek el. Továbbra is Isten trónja elé vitték ezt a kérést. Aztán jött a járvány és a bezárások. A tanfolyamért már nem tehettünk semmit. Még ha lettek volna is tanulók, nem volt engedélyezett a jelenlét.

Ez nem lohasztotta le a lelkesedésünket és nem tette tönkre az Istenben való bizalmunkat. Tovább könyörögtünk Istenhez. Az egyik fiatalabb gyülekezeti tagunk javasolta, hogy hirdessük meg a WeChat felületén. „Vágj bele!” – mondtuk. Nincs ebben semmilyen veszély. A csodák elkezdtek történni. 24 óra alatt több mint nyolcvanan jelentkeztek. Néhányan közülünk egy vezetői bizottságot hoztunk létre, kidolgoztuk a regisztrációs nyomtatványt, elkészítettük az órarendet, megszerveztük a szintfelmérést és gondoskodtunk a tanárokról, hogy az azonnali szükségleteket ki tudjuk elégíteni.

Időnk sem volt átgondolni, hogy ezután mit tegyünk, amikor Isten kinyitotta a menny ablakait és ránk árasztotta áldásait. Isten betöltött bennünket az Ő áldásaival. Mivel sok jelentkezőnk volt, angol anyanyelvű tanárokat kellett keresnünk, hogy megbirkózzunk a feladattal. A nyelvi tanfolyam mellé felajánlottunk életmód és bibliai tanfolyamokat is. Az első turnussal szeptemberre végzünk és kezdjük a másodikat. Jelenleg 65 diák tanulja az angolt és hatan csatlakoztak a bibliatanulmányhoz.

Meghallgatta Isten az imánkat? Igen, valóban. Egy ideig hallgatott, hogy megerősödjön a türelmünk és a Benne való bizalmunk. De, amikor Isten válaszol, akkor szélesre tárja a menny ablakait és annyi áldást áraszt ránk, amennyit el sem tudunk raktározni. Dicsőítjük Istent azért, hogy kinyitotta az ablakait. Továbbra is imádkozunk azért, hogy ezek közül a tanulók közül sokan megtalálják Jézust és az üdvösség evangéliumát.

Linda Koh a Generál Konferencia Gyermekszolgálatok igazgatója

A világegyház imakérései

2020. október 9. – 15.

·       Imádkozzunk továbbra is az éves vezetőségi ülésekért, amelyek múlt héten kezdődtek el. A világegyház minden vezetője együtt van a Zoom segítségével, hogy tervezzenek, imádkozzanak és fontos döntéseket hozzanak a jövő és az utána következő évekre. Különösen azért imádkozzunk, hogy a Szentlélek vezesse az összejöveteleket és a napirendet.

·       Az éves ülésen már hallottunk néhány csodálatos tapasztalatot arról, ahogyan Isten munkálkodik az imákra adott válaszként a különböző divíziókban. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy erős hangsúly kerüljön az imára, mivel ez az ereje és a garanciája Isten műve hatékonyságának.

·       Imádkozzunk a politikai vezetőkért és kormányokért, mivel sok fontos döntést kell meghozniuk a jelenlegi eseményekkel kapcsolatosan. Imádkozzunk azért, hogy Isten terve megvalósuljon akkor és úgy, ahogyan Ő akarja.

·       Imádkozzunk az Adventista Misszió e heti el nem ért népcsoportjáért a brahmanista emberekért, akik Dél-Ázsiában élnek. Meglepő, hogy ennek a 29 milliós népcsoportnak 0%-a követi Jézust. Mielőtt Jézus visszajönne, az evangéliumnak el kell jutnia minden törzshöz, minden nemzethez és minden néphez és ebbe beletartoznak a brahmanista emberek is. Köszönjük az imáitokat, hogy Isten erőteljesen érintse ezen emberek szívét. 

1 megjegyzés: