2017. augusztus 8., kedd

Heti imacélok - augusztus 6-13. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
Fókuszban a Transz-európai Divízió (TED)  
(augusztus 6-13.)

Tények röviden a TED-ről: A Transz-Európai Divíziót  1928-ban szervezték meg először.  22 ország alkotja, amelyek a következők: Åland-szigetek, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Dánia, Észtország, Feröer-szigetek, Finnország, Görögország, Grönland, Guernsey, Magyarország,Izland, Írország, Man-sziget, Jersey szigete, Lettország, Litvánia, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Szerbia, Szlovénia, Svalbard és Jan Mayen szigetek, Svédország,  Macedónia, Egyesült Királyság és Ciprus déli területe.  A divízió területén 205 millió ember él. Az adventista gyülekezeti tagok száma 86 000, a gyülekezetek száma 1165.  Mivel ebben a régióban a posztmodern szekularizmus uralkodik, a missziós szolgálatok a szekuláris gondolkodású emberekre összpontosítanak.
·      Imakérés: Imádkozzunk Raafat A. Kamal elnök testvérért, Audrey E. Andersson titkárért és Nenad Jepuranovic kincstárnokért. Könyörögjünk az uniók, az egyházterületek vezetőiért és a helyi gyülekezetek lelkészeiért!  
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek töltessen ki a TED gyülekezeteinek tagjaira, miközben törekednek arra, hogy bizonyságot tegyenek a környezetükben élőknek!
·      Imakérés: Imádkozzunk a divízió fiataljaiért, hogy vágyjanak a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra, és életük Urává tegyék Őt! Imádkozzunk azért, hogy az adventista oktatás világító fáklya és élő misszió legyen a településeken!
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy a TED lelkipásztorai és gyülekezetvezetői bölcsességet kapjanak ahhoz, hogy a menny felé vezessék az egyházat, miközben gondoskodnak azon országokról, amelyekben aktuális helyzet a menekültválság. Kérjük Istent, hogy mindnyájan Jézus lábai és kezei legyünk a szenvedő világ számára!  

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a Valenciai ifjúsági kongresszusról hazatérő fiataljainkért, hogy az ott kapott lelki töltetet itthon tudják kamatoztatni, hogy erős hitük legyen Istenben és lelkes bizonyságtevők legyenek.

Az ima életre keltett egy gyülekezetet Romániában
- írta: Andrew McChesney

Az új lelkész megdöbbent, amikor először látogatta meg a bukaresti nemzetközi adventista gyülekezetet, ami az egyetlen angolul beszélő gyülekezet Románia fővárosában, ugyanis mindössze három személyt talált ott. És mindegyikük román volt. A jelenlévők elmondták, hogy bizony ennyi az összlétszám” -  meséli Benjamin Stan, a lelkész.

Három héttel később Benjamin megtudta, hogy a három személyből egy, egy 21 éves fiatal lány már nem akar tovább járni a csoportba. A lány édesanyja mondta el a hírt szombaton, hogy lánya, aki két évig járt a csoportba, úgy döntött, hogy továbbáll.

„Az anyuka finoman próbálta velem közölni, hogy a lánya másik gyülekezetbe szeretne járni, amiben több fiatal van” - folytatta Benjamin a történetet. „Tudod, a fiataloknak fiatalokra van szüksége a hitbeli növekedéshez.

Miközben a lelkész az anya szavait hallgatta, azon tűnődött, vajon miért vezette őt Isten egy látszólag halott gyülekezetbe? Így imádkozott: „Uram, miért vagyok én itt? Miért adtad nekem ezt az elhívást?

Abban a pillanatban érkezett meg egy román hölgy, aki a gyülekezet rendszeres látogatója volt, de nem tagja a közösségnek. Egy idősebb házaspár jött vele - egy, az országban kiránduló nyugdíjas lelkész a feleségével - akikkel az utcán találkozott, és segített nekik, mert éppen a gyülekezetet keresték.

„Akkor értettem meg, hogy szükség van nemzetközi gyülekezetre, mert sok turista jön Romániába, akiknek szükségük van egy helyre, ahol dicsőíthetik Istent.

Benjamin buzgón imádkozott ezért a gyülekezetért. Néhány héttel később az imaházba menet egy öltönyös férfit talált az épület előtt várakozva.

„Segíthetek önnek?” - kérdezte Benjamin.

„Igen, a hetednapi adventista gyülekezetet keresem” - válaszolta az idegen.

Amikor a kis csoport összegyűlt, Benjamin megkérte a férfit, hogy mutatkozzon be. Ő elmondta, hogy Lengyelországban él feleségével és két gyermekével, de Romániában dolgozik. Egy vasárnapot ünneplő egyházhoz tartozott, de miután tanulmányozta a Bibliát, olyan közösséget keresett, amely szombatot ünnepel.

„Itt vált világossá előttem, hogy Romániában sok külföldi is dolgozik, akik nem beszélnek románul, és ez a gyülekezet nekik is jó szolgálatot tehetne” - fűzte tovább a történetet Benjamin.

Nem sokkal ezután megérkeztek a laza nyári hónapok, amikor a gyülekezet két tagja és a látogatók is elutaztak vakációra Bukarestből. A gyülekezet őszig bezárta kapuit.

Amikor újra megnyitották, Benjamin azt javasolta, hogy szombat délelőttre tegyék át a szombatiskolát és az istentiszteletet. Addig ugyanis csak délután 6-tól 7-ig volt istentisztelet.

A két gyülekezeti tag azonnal a nemtetszését fejezte ki, mert ők román gyülekezetekbe jártak délelőttönként, és nem akarták elveszíteni azt a közösséget. Benjamin azonban kitartó volt. „Ne játsszunk tovább gyülekezetesdit!” - kérlelte őket. „Nem azért jövünk ide, hogy angolul tanuljunk. Azért jövünk, hogy a Bibliát tanulmányozzuk. És ha ezt tesszük, akkor gyülekezetként kell működnünk.

Benjamin önkénteseket hozott: egy 17 éves pénztárost és egy 19 éves szombatiskolai vezetőt. Talált egy 30 körüli férfit is, aki gyülekezetvezetőként szolgálhatott. A különböző társasági oldalakon is meghirdették a délelőtti istentiszteletet.

A következő szombat délelőttön 32 személy jelent meg.

Látnod kellett volna a két gyülekezeti tag arcát, amikor a többiek megérkeztek! ” - folytatja a történetet Benjamin. Elkerekedett a szemük. Nagyon meglepődtek, amikor ilyen sok embert láttak feltűnni a gyülekezetben, ráadásul fiatalokat.

A lengyel vendég, aki korábban már tanulmányozta a Bibliát Benjaminnal, néhány hét múlva megkeresztelkedett egy szombat délelőtti istentisztelet keretében.

Manapság Benjamin már kicsit sem kételkedik abban, hogy a gyülekezetnek, amit Adrian Bocaneanu lelkész alapított 2010-ben, igen fontos szerepe van Bukarestben. Jelenleg 26 tagja van, a szombati részvétel pedig 30 és 50 fő között mozog, beleértve a turistákat, a külföldi munkásokat és a diákokat. Időnként már 60 fölé is emelkedett a látogatók száma.

Két szombat kivételével minden nap jött új vendég a gyülekezetbe” - mondja a 43 éves Benjamin, aki a romániai unió segéd-ifjúságvezetőjeként is szolgál, és felügyeli az ország cserkészcsapatait.

A csoportot 2016 márciusában nyilvánították gyülekezetté, tíz hónappal azután, hogy Benjamin imádkozni kezdett ezért.

Mi történt vajon az eredetileg is ott szolgáló három gyülekezeti taggal, akikkel Benjamin találkozott, amikor először látogatott el oda?

Az a három tag is jár a gyülekezetbe, és nagyon aktívak. A fiatal lány, aki akkor elment, most a gyülekezet egyik vezetője.”

Andrew McChesney az Adventist Mission szerkesztője. A cikket engedéllyel közöljük. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése